Ondernemerschap is
een attitudeverandering,
de verdiensten komen daarna



 
 
Nieuws